Press

Dazed & Con­fused: Sop­pen Fes­ti­val 2016

Klassekam­p­en Sop­pen, down­load

Billed­kun­st: Kri­tikk Review Sop­pen Poster, down­load down­load

Frieze: Nor­we­gian Wood

Kun­stkri­tikk: Et iden­titet­spoli­tikkens Super Bowl 

Mor­gen­bladet: Nar­sis­sist for­di hun ma 

NRK P2 Kul­turhuset: Kul­turhuset hovedsending 

Blikk: Snyl­ter på skulpturparken

Gaysir: Sop­pen bret­ter seg ut i skulp­tur­parken på Ekeberg

Mor­gen­bladet: Hett som en opisthokonta

Radio Nova: Hvor­dan tøye på en skulpturpark

Arkitek­t­nytt: Svevende laft i Ekebergparken

Kun­stkri­tikk: Delt­agelsens ulne merverdi

Billed­kun­st: En tradis­jonell norsk dessert

Kun­stkri­tikk: Kun­st­neren som poster-girl

Objektiv.no: Christ­mas Gospel

Mor­gen­bladet: Trol­lkrem