Press

Dazed & Con­fused: Sop­pen Fes­ti­val 2016

Klassekam­p­en Sop­pen, down­load

Billed­kun­st: Kri­tikk Review Sop­pen Poster, down­load down­load

Frieze: Nor­we­gian Wood

Kun­stkri­tikk: Et iden­titet­spoli­tikkens Super Bowl

Mor­gen­bladet: Nar­sis­sist for­di hun ma

NRK P2 Kul­turhuset: Kul­turhuset hov­ed­send­ing

Blikk: Snyl­ter på skulp­tur­parken

Gaysir: Sop­pen bret­ter seg ut i skulp­tur­parken på Eke­berg

Mor­gen­bladet: Hett som en opisthokon­ta

Radio Nova: Hvor­dan tøye på en skulp­tur­park

Arkitek­t­nytt: Svevende laft i Eke­berg­parken

Kun­stkri­tikk: Delt­agelsens ulne merver­di

Billed­kun­st: En tradis­jonell norsk dessert

Kun­stkri­tikk: Kun­st­neren som poster-girl

Objektiv.no: Christ­mas Gospel

Mor­gen­bladet: Trol­lkrem